Szczegóły szkolenia

Szkolenie jest skierowane do terapeutów chcących podjąć współpracę w Ogólnopolskim Projekcie Badawczym.

Projekt ten zakłada:

 1. Uczestnictwo w elitarnym szkoleniu dla providerów metody SAS oraz GoBrain - wpisowe: 190 zł, szkolenie: BEZPŁATNIE!
 2. Objęcie badaniami 4 osób - treningi do badań są BEZPŁATNE!
 3. Czas realizacji badań: do pół roku od dnia ukończenia szkolenia.

Każdy wykupiony trening (po zakończeniu badań) łączy się z otrzymaniem przez terapeutę prowizji w wysokości 25 procent wartości treningu. Ewentualne wynagrodzenie za spotkanie przed i po zastosowaniu treningu terapeuta ustala samodzielnie.

Korzyści dla uczestników elitarnego szkolenia:

 • niepowtarzalna okazja spotkania się z twórcą metody Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS oraz możliwość zapoznania się z zastosowaniem komplementarnego treningu SAS oraz GoBRAIN,
 • pozyskanie materiałów szkoleniowych,
 • wpis na listę licencjonowanych Specjalistów SAS i certyfikowanych providerów GoBRAIN (po przeprowadzeniu badań z czterema osobami z wykorzystaniem SAS\GoBRAIN),
 • osoby biorące udział w szkoleniu mają zagwarantowany jeden bezpłatny trening,
 • cena rynkowa szkolenia wynosi 2550zł, terapeuci zgłaszający się do udziału w Projekcie ponoszą jedynie koszt wpisowego 190zł.

Termin: 02.09.2017r. godz. 9:00 - 17:00
03.09.2017 r. godz. 9:00 - 15:00

Miejsce: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

Dowiedz się więcej na temat Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS oraz Interaktywnego Treningu Słuchowego GoBRAIN

Biorąc udział w szkoleniu w ramach ogólnopolskiego programu badawczego, otrzymujesz wiele korzyści, m.in.

 • uzyskanie wiedzy na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci;
 • poznanie charakterystyki funkcjonowania dzieci z CAPD oraz związanych z tym niepowodzeń szkolnych;
 • prezentacja możliwości zastosowania komplementarnego treningu SAS (Neuroakustycznego Trening Mózgu) oraz GoBRAIN (Interaktywnego Treningu Słuchowego).
Brain Question Question Question Question Question

  W szkoleniu mogą wziąć udział:

 • logopedów;
 • surdologopedów;
 • neurologopedów;
 • pedagogów;
 • surdopedagogów;
 • terapeutów;
 • psychologów;
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi, chcących podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć swój warsztat pracy skutkujący większą efektywnością oddziaływań terapeutycznych.

sas

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS jest prosty w zastosowaniu, wykorzystuje celowo zaprojektowaną i akustycznie zmodyfikowaną muzykę, mowę oraz dźwięki. Odbierany jest za pomocą słuchawek. Jest on bezpiecznym i łatwo dostępnym narzędziem, które aktywuje obie półkule mózgu, poprawiając połączenia synaptyczne centralnego układu nerwowego oraz tworząc lepszą strukturę przetwarzania słuchowego i sensorycznego.

Dla kogo przeznaczony jest Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS?

Trening SAS stwarza szerokie możliwości w zakresie pomocy dzieciom i osobom dorosłym, wspomagając lepsze ich funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ponadto:

 • Niweluje problemy w nauce, rozwoju, zachowaniu.
 • Usprawnia komunikację językową.
 • Wspiera neurologiczną rehabilitację.
 • Pomaga radzić sobie ze stresem.
 • Powoduje wzrost potencjału twórczego, kreatywności.
 • Trening składa się z 24 godzinnego programu treningowego online.

GoBRAIN

Interaktywny Trening Słuchowy GoBRAIN

Dla kogo i w jakim celu jest stosowany?

INTERAKTYWNY TRENING SŁUCHOWY GOBRAIN to program, który uzupełnia metody logopedyczne, pedagogiczne. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. Założeniem programu jest zastosowanie zasady: FAST LEARNING AND FUN - FLF - szybkiej nauki poprzez zabawę. Trening jest wypełniony zadaniami, których celem jest poprawa:

 • koncentracji,
 • uwagi słuchowej,
 • rozumienia poleceń,
 • pamięci,
 • efektów terapii logopedycznej, pedagogicznej.

Program składa się 4 poziomów – podstawowy, trudny, zaawansowany, mistrzowski. Dodatkowo w poszczególnych poziomach losowane są GRY-BONUS z dodatkową możliwością zabawy. Wszystko to jest zawarte w tym, co dzieci lubią najbardziej – gry online, wesołe dźwięki i atrakcyjne, zachęcające do działań animacje. Program dostępny jest online, składa się z 20 półgodzinnych sesji kompletnego programu aktywizującego uwagę i koncentrację słuchową będącymi kluczem do sukcesu.

Jaki jest program „GoBRAIN”?

 • elastyczny – w dowolnym miejscu i o dowolnej porze,
 • przyjazny – dzieci uczą się przez zabawę, bliski naturalnemu przyswajaniu informacji,
 • ambitny – zawiera w sobie polecenia, które są jasne i klarowne jednocześnie motywujące do wysiłku,
 • skoncentrowany – poprzez codzienną, krótką aktywność- 30 minut przez 20 sesji, rozwija umiejętności rozumienia ze słuchu, koncentracji, uwagi, pamięci,
 • wesoły – zawiera kolorowe ilustracje i interesujące dźwięki,
 • wielopoziomowy – gwarantuje płynne przejście do dalszych etapów, dostosowując się automatycznie do aktualnych możliwości użytkownika,
 • bogaty – kolorowe ilustracje, urozmaicone dźwięki, wszechstronne oddziaływanie,
 • przyjazny- rodzicom, terapeutom – pozwala na rozwój umiejętności dziecka, umożliwiających osiągnięcie sukcesu.

Prelegenci

Szkolenie poprowadzą eksperci:

Zapisz się na szkolenie w ramach
Ogólnopolskiego Programu Badawczego Trening czyni mistrza

Zapisz się

Zapisy

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA i wysłanie na adres: pomoc@gobrain.pl lub info–pl@sascentre.com

OPŁATĘ WPISOWĄ W WYSOKOŚCI 190 ZŁ NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO DO 30.08.2017r.

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów
86 8113 1020 2002 0176 5359 0001

Szczegółowe informacje oraz program szkolenia można uzyskać po wysłaniu prośby na adres: pomoc@gobrain.pl lub info–pl@sascentre.com

Formularz zgłoszenia (PDF)


Już wkrótce

Terapeuci biorący udział w Ogólnopolskim Projekcie Badawczym otrzymają zniżkę.

Lokalizacja szkolenia